218 වන ඔන්ලයින් කැන්ටන් ප්‍රදර්ශනය

කැන්ටන් ප්‍රදර්ශනය චීනයේ දීර් est තම හා විශාලතම ආනයන හා අපනයන ප්‍රදර්ශනය වේ. 2020 වන විට ඔහු සැසි 128 ක් සාර්ථකව පවත්වා ඇත. මේ වසරේ වසංගතයේ බලපෑම හේතුවෙන් කැන්ටන් ප්‍රදර්ශනය අන්තර්ජාලය හරහා ගෙන ගියේය. ඔබ වෙනුවෙන් විශේෂ වෙබ් අඩවි සහ යෙදුම් තිබේ ජාත්‍යන්තර ගනුදෙනුකරුවන් සම්බන්ධ කර ගැනීම සඳහා. මොන්ටෙලි ද මේ වසරේ මාර්ගගත වෙළඳ ප්‍රදර්ශනයට සාර්ථක ලෙස සහභාගී වූ අතර අපගේ වෙළඳසැලේ වෙබ් අඩවිය https://www.cantonfair.org.cn/ වේ.


තැපැල් කාලය: අගෝස්තු -15-2020