2020 දේශසීමා ඊ-වාණිජ්‍යය නිෂ්පාදන දියත් කිරීමේ අවස්ථාව

මොන්ටාරි විසින් ෂෙන්සෙන් හි නව නිෂ්පාදන නිකුතුවක් පැවැත්වූ අතර එහිදී නව නිෂ්පාදන 4 ක් නිකුත් වූ අතර ගනුදෙනුකරුවන් 200 කට වැඩි පිරිසක් මෙම සමුළුවට සහභාගී වූහ. අපගේ නව නිෂ්පාදන ඇණවුම් ලබා දීම සඳහා ගනුදෙනුකරුවන් විශාල සංඛ්‍යාවක් ආකර්ෂණය කර ගත් අතර හොඳ ප්‍රති results ල ලබා ගත්හ. එක්සත් ජනපදයේ විදේශීය වෙළඳසැල්වල එකවර මුදා හරිනු ඇති අතර විදේශීය පාරිභෝගිකයින්ට අපගේ නව නිෂ්පාදන මිලදී ගත හැකිය.


තැපැල් කාලය: අගෝස්තු -22-2020