අමතන්න

TEL : +86 791 88857196
ෆැක්ස් : 86 791 88857109

MOBILE / WECHAT : +86 18079135199 +86 13257098099

විද්යුත් තැපෑල info@montarycompany.com

ලිපිනය:

විකුණුම් දෙපාර්තමේන්තුවසීමාසහිත නැන්චැං මොන්ටරි කාර්මික සමාගම, කාමර 1802, 18 වන මහල, චැංකිං ගුමාඕ ගොඩනැගිල්ල, අංක 8, හොංකෙං පාර, නැන්චැං, ජියැන්සි චීනය

කර්මාන්ත ශාලාව සීමාසහිත යුන්ෆු මොන්ටරි ස්ටෝන් සමාගම, ෂියාඩොං ගල් මධ්‍යස්ථානය, ඇන්ටැං නගරය, යුන්ෆු නගරය, ගුවැන්ඩොං, චීනය

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න